NON ak ensekirite k ap agrave vyolans sou fanm!

FRANÇAIS | Non à l’insécurité qui aggrave les violences envers les femmes!

Òganizasyon feminis yo estomake, endiye devan fason inimen yo detwi lavi Evelyne Sincère, yon elèv 22 zan yo asasinen 1e novanm 2020. Apre yo fin kidnape li, maspinen ak vyole li, yo lage kadav li twaka tou ni sou yon pil fatra nan Delma 24, nan Pòtoprens. Feminis yo salye memwa viktim nan, epi prezante tout kondoleyans yo bay fanmi li, zanmi li ak kanmarad lekòl li. 

Malerèzman, ansasinay Evelyne Sincère pa yon ka izole. Se youn nan pami dividal jenn fanm ki viktim lanmò brital. Se youn nan pami latriye krim k ap plede komèt ak basès nan peyi a. An 2019, apre masak ki te fèt nan sèten katye popilè Pòtoprens, ou te ka wè espetak bèt ki t ap devore kadav viktim yo. Sitiyasyon ensipòtab sa yo ap chache fè nou pèdi sou imanite nou, kreye laperèz, mete fren nan libète pou sitwayèn ak sitwayen sikile. Lè yo makònen kadav ak fatra, atoufè yo vle montre jan yo pa bay enpòtans ak lavi e diyite popilasyon an, espesyalman pou fanm yo ak pou moun ki defavorize yo. 

Pase dwa moun anba pye, sitire enpinite ak kalbenday otorite Leta yo, tout sa ankouraje ensekirite k ap bwote lavi moun. Depi ensekirite ap gaye, jèn fi ak fanm peye sa chè. Yo peye dirèkteman nan kò yo, ak maspinay fizik ak moral epi ak kadejak, oswa atravè tribilasyon fanmi yo. Jounen jodi a, sitiyasyon ensekirite a ap anvlimen pou rive mete òje sitwayèn ak sitwayen yo. Nan konsa, pouvwa an plas la ap kapab alèz pou chanje an gwo ponyèt Konstitisyon an epi taye eleksyon sou mezi. 

Feminis yo di NON ak zafè fè nou pèdi sou imanite nou. NON ak iresponsablite Leta ki pa konnen devwa li pou pwoteje popilasyon an. Feminis yo ekzije : 

 1.  Arestasyon ak jijman kidnapè ak ansasen Evelyne Sincère yo.
 2. Pou gen dispozisyon efikas ki pran pou konbat ensekirite, demantle gang ame yo, mete kontwòl sou zam k ap sikile yo. 
 3. Mete an aplikasyon tout bon Plan nasyonal kont vyolans sou fanm nan, dekwa pou fè prevansyon epi ofri plis sèvis bay viktim yo. 

Otorite yo gen obligasyon pou aji aktivman epi ak dilijans pou kwape ekzaksyon k ap plede fèt chak jou sou popilasyon an, espesyalman sou fanm ak tifi yo. 

Vyolans sou fanm, se zafè tout moun !

PDF KREYOL

Siyatèz yo : 

 1. Kay Fanm
 2. SOFA – Solidarite fanm ayisyèn
 3. Fanm Deside
 4. REFRAKA – Rezo fanm nan radyo kominotè ayisyen
 5. AFASDA – Asosyasyon fanm solèy d Ayiti
 6. Fondation Toya
 7. Fanm Yo La
 8. Nègès Mawon
 9. Konbit Fanm SAJ
 10. Sabine Manigat, feminis endepandant. 

Kontak medya : yolette.jeanty AROBAS kayfanm.org

Déclaration des groupes féministes: NON À L’INSÉCURITÉ QUI AGGRAVE LES VIOLENCES ENVERS LES FEMMES! Les organisations…

Posted by Kay Fanm on 2020 novanm 6, Vandredi

Non à l’insécurité qui aggrave les violences envers les femmes!

Les organisations féministes expriment leur profonde révulsion face au traitement inhumain infligé à Evelyne Sincère, une lycéenne de 22 ans assassinée le 1er novembre 2020. Après avoir été kidnappée, torturée et violée, son cadavre dénudé a été jeté sur un tas d’immondice à Delmas 24, à Port-au-Prince. Les féministes s’inclinent devant la victime et présentent leurs sincères condoléances à sa famille, ses ami.e.s et ses camarades de classe. 

L’assassinat d’Evelyne Sincère n’est malheureusement pas un cas isolé. Il s’agit de la énième jeune femme dont la vie a été brutalement ôtée. La énième victime des crimes crapuleux de plus en plus courant dans le pays. Suite aux massacres perpétrés en 2019 dans des quartiers populaires de Port-au-Prince, il était donné à voir le désolant spectacle des corps sans vie livrés en pâture aux animaux. Ces images insupportables entendent déshumaniser, distiller la peur, instaurer la terreur, brider la liberté de circulation des citoyennes et citoyens. En associant les cadavres aux immondices et aux animaux, les violateurs veulent signifier le peu d’importance accordée à la vie et à la dignité des populations, en particulier celles des femmes et des personnes issues des milieux défavorisés. 

Le non-respect des droits humains, l’impunité et l’irresponsabilité des autorités étatiques alimentent l’insécurité meurtrière. Toutes les fois que la situation sécuritaire se dégrade, les filles et les femmes paient un lourd tribut, soit directement dans leurs corps avec les sévices corporels et psychologiques, les viols, soit à travers les souffrances infligées à leurs proches. L’aggravation actuelle de l’insécurité conduit à mettre hors-jeu les citoyennes et citoyens et donc à laisser le champ libre au pouvoir en place pour imposer arbitrairement un changement de constitution et des élections sur mesure. 

Les féministes disent NON à la déshumanisation de la société. NON à l’irresponsabilité de l’État qui ignore son devoir de protection des populations. Les féministes exigent :

 1. L’arrestation et le jugement des kidnappeurs et assassins d’Evelyne Sincère.
 2. L’adoption de mesures efficaces pour combattre l’insécurité, démanteler les gangs armés, contrôler la circulation des armes à feu.
 3. La mise en œuvre effective du Plan national de lutte contre les violences faites aux femmes, pour prévenir les violences et offrir davantage de services aux victimes. 

Les autorités ont l’obligation d’agir de façon énergique et avec célérité contre les exactions perpétrées quotidiennement envers les populations, en particulier les filles et les femmes. 

Les violences envers les femmes sont l’affaire de tous et de toutes !

PDF FRANÇAIS

Signataires :

 1. Kay Fanm
 2. SOFA – Solidarité des femmes haïtiennes
 3. Fanm Deside
 4. REFRAKA – Réseau des femmes des radios communautaires haitiennes
 5. AFASDA – Association des femmes soleil d’Haïti
 6. Fondation Toya
 7. Fanm Yo La
 8. Nègès Mawon
 9. Konbit Fanm SAJ
 10. Sabine Manigat, féministe indépendante

Contact médias : yolette.jeanty AROBAS kayfanm.org

Regardez cette publication sur Instagram

Deklarasyon gwoup feminis yo: NON AK ENSEKIRITE K AP AGRAVE VYOLANS SOU FANM!  Òganizasyon feminis yo estomake, endiye devan fason inimen yo detwi lavi Evelyne Sincère, yon elèv 22 zan yo asasinen 1e novanm 2020. Apre yo fin kidnape li, maspinen ak vyole li, yo lage kadav li twaka tou ni sou yon pil fatra nan Delma 24, nan Pòtoprens. Feminis yo salye memwa viktim nan, epi prezante tout kondoleyans yo bay fanmi li, zanmi li ak kanmarad lekòl li. Malerèzman, ansasinay Evelyne Sincère pa yon ka izole. Se youn nan pami dividal jenn fanm ki viktim lanmò brital. Se youn nan pami latriye krim k ap plede komèt ak basès nan peyi a. An 2019, apre masak ki te fèt nan sèten katye popilè Pòtoprens, ou te ka wè espetak bèt ki t ap devore kadav viktim yo. Sitiyasyon ensipòtab sa yo ap chache fè nou pèdi sou imanite nou, kreye laperèz, mete fren nan libète pou sitwayèn ak sitwayen sikile. Lè yo makònen kadav ak fatra, atoufè yo vle montre jan yo pa bay enpòtans ak lavi e diyite popilasyon an, espesyalman pou fanm yo ak pou moun ki defavorize yo. Pase dwa moun anba pye, sitire enpinite ak kalbenday otorite Leta yo, tout sa ankouraje ensekirite k ap bwote lavi moun. Depi ensekirite ap gaye, jèn fi ak fanm peye sa chè. Yo peye dirèkteman nan kò yo, ak maspinay fizik ak moral epi ak kadejak, oswa atravè tribilasyon fanmi yo. Jounen jodi a, sitiyasyon ensekirite a ap anvlimen pou rive mete òje sitwayèn ak sitwayen yo. Nan konsa, pouvwa an plas la ap kapab alèz pou chanje an gwo ponyèt Konstitisyon an epi taye eleksyon sou mezi. Feminis yo di NON ak zafè fè nou pèdi sou imanite nou. NON ak iresponsablite Leta ki pa konnen devwa li pou pwoteje popilasyon an. Feminis yo ekzije: 1- Arestasyon ak jijman kidnapè ak ansasen Evelyne Sincère yo. 2- Pou gen dispozisyon efikas ki pran pou konbat ensekirite, demantle gang ame yo, mete kontwòl sou zam k ap sikile yo.  3- Mete an aplikasyon tout bon Plan nasyonal kont vyolans sou fanm nan, dekwa pou fè prevansyon epi ofri plis sèvis bay viktim yo. @KayFanm @sofa.ayiti #FanmDeside #REFRAKA – Rezo fanm nan radyo kominotè ayisyen @afasdacap – Asosyasyon fanm solèy d Ayiti @fondationtoya #FanmYoLa @neges_mawon #KonbitFanmSaj #SabineManigat

Une publication partagée par Kay Fanm (@kayfanm) le