TI CHÈZ BA ak Kay Fanm

Byenvini nan enfolèt TI CHÈZ BA ak Kay Fanm kote nou pataje chak dimanch aprèmidi yon ti retou sou aktyalite ki konsènen fanm yo ak dwa yo, sitou sa ki gen arevewa ak Ayiti.

Bienvenue dans l’infolettre TI CHÈZ BA ak Kay Fanm où est partagée chaque dimanche soir une revue de presse sur la question des femmes et de leurs droits, avec une emphase sur Haïti.

Abonnement reçu !

Consultez votre boîte de messagerie pour confirmer votre abonnement à la newsletter.

Achiv / Archives

 • TI CHÈZ BA ak Kay Fanm – #8

  Byenveni nan edisyon #8 TI CHÈZ BA ak Kay Fanm :

  • Entèvyou Ayibopost avèk sikològ Béatrice Dalencour-Turnier, kolaboratris Kay Fanm 
  • Omaj pou Ermithe Jean ki mouri anba kout kouto menaj li Kafou-Fèy
  • Yon nouvo epizod podkas Alaso sou kesyon apèl entènasyonal feminis ayisyèn yo

  Bienvenu dans l’édition #8 de l’infolettre TI CHÈZ BA ak Kay Fanm :

  • Entrevue pour Ayibopost par la psychologue et collaboratrice de Kay Fanm Béatrice Dalencour-Turnier
  • Hommage à Ermithe Jean, décédée sous le couteau de son copain à Carrefour-Feuille
  • Un nouvel épisode du podcast Alaso à propos de l’appel international de groupes féministes haïtiens
 • TI CHÈZ BA ak Kay Fanm #7

  Sitiyasyon ensekirite touche anpil fanmiy nan Potoprens. Gen 8500 fanm ak timoun ki deplase, daprè UNICEF. Sè nou yo nan SOFA ap oganize yon kanpay pou ede yo.

  Nan enfolèt TI CHÈZ BA ak Kay Fanm #7, wap jwenn tou :

  • Gessica Généus, premye fanm ayisyèn nan konpetisyon Festival de Cannes
  • Nouvèl epizod Koze Kilti Vyol yo
  • Yon videyo sou mit règ Fondation TOYA pibliye


  L’insécurité touche beaucoup de familles à Port-au-Prince. 8500 femmes et enfants sont déplacés, selon l’UNICEF. Nos sœurs de SOFA organisent une campagne pour les aider.

  Dans l’infolettre TI CHÈZ BA ak Kay Fanm #7, il est aussi question de :

  • Gessica Généus, première femme cinéaste haïtienne en compétition au Festival de Cannes
  • Des nouveaux épisodes de Koze Kilti Vyol
  • Une vidéo sur les mythes entourant les règles par la Fondation TOYA
 • TI CHÈZ BA ak Kay Fanm – Numéro #6

  Kowona la tou ann Ayiti. Li te kòmanse piti, men l ap louvri zèl li. Ann kontinye pwoteje tèt nou ak moun ki nan viwonn nou. Pa neglije lave men nou ak savon tanzantan. Byenvini nan edisyon #6 enfolèt TI CHÈZ BA ak Kay Fanm.

  Le corona est toujours en Haïti. Il a commencé petit, mais il se répand de plus en plus. Continuons à nous protéger et à protéger les gens de notre environnement immédiat. N’oublions pas de se laver les mais de temps en temps. Bienvenue dans l’édition #6 de l’infolettre TI CHÈZ BA ak Kay Fanm.

  Au menu :

  • Drame dans la capitale alors que des résidents sont forcés à l’exil dans des conditions inhumaines à la suite de violences armées
  • Égalité Femmes-Hommes : Un consortium de 11 universités francophones est créé par l’AUF
  • Ou toujou gen dwa di non, ap raple chantè Elder Charlot
  • 28 mai – Journée mondiale de l’hygiène menstruelle : stop à la honte, changeons les règles!
  • Diaspora : Alexandra Bastiany, Marjorie Villefranche et Anne-Louise Mésadieu honorés
 • TI CHÈZ BA ak Kay Fanm – Numéro #5

  Manman se fanm ki fè pitit. Se fanm ki adopte timoun. Se fanm ki pa anfante, men ki gen timoun sou kont yo y ap okipe. Se tout fanm ki ranmase responsabilite pran swen timoun, elve yo pou demen yo. Ekip Kay Fanm di bòn fèt ak tout fanm k ap jwe wòl manman. Byenvini nan enfolèt #5 TI CHÈZ BA ak Kay Fanm.

  Une mère c’est une femme qui enfante. C’est une femme qui adopte. C’est une femme qui n’a peut-être pas d’enfant biologique, mais qui a des enfants à charge dont elle doit s’occuper. C’est toutes les femmes qui deviennent responsables de prendre soin d’un enfant, et de l’élever pour l’avenir. L’équipe de Kay Fanm souhaite bonne fête à toutes les femmes qui tiennent un rôle de mère. Bienvenue dans l’infolettre #5 TI CHÈZ BA ak Kay Fanm.

 • TI CHÈZ BA ak Kay Fanm – Numéro #4

  Byenvini nan edisyon #4 enfolèt TI CHÈZ BA ak Kay Fanm, kote nou pataje chak semèn yon ti retou sou aktyalite ki konsènen fanm yo ak dwa yo, sitou sa ki gen arevewa ak Ayiti. Chak jou, lendi sòti vandredi, entèvenant yo nan biwo Kay Fanm disponib pou resevwa viktim oubyen yon pwòch viktim vyolans sou fanm. Si ou gen kesyon, pase wè nou nan Kanape Vè! Adrès la se #2 ang Jolibwa ak Janbatis.


  Bienvenue dans la quatrième édition de l’infolettre TI CHÈZ BA ak Kay Fanm, où est partagée chaque semaine une revue de presse sur la question des femmes et de leurs droits, avec une emphase sur Haïti. Chaque jour, du lundi au vendredi, les intervenantes de la permanence de Kay Fanm sont disponibles pour recevoir des victimes de violence ou leurs proches. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à passer nous voir à Canapé-Vert ! Notre adresse est #2, angle Jolibois et Jean-Baptiste.

 • TI CHÈZ BA ak Kay Fanm – Numéro #3

  Mèsi tout moun ki abòne nan denye semèn ak enfolèt TI CHÈZ BA ak Kay Fanm, kote nou pataje chak dimanch aprèmidi yon ti retou sou aktyalite ki konsènen fanm yo ak dwa yo, sitou sa ki gen arevewa ak Ayiti. Nou toujou kontan jwenn komantè nou yo, jis reponn imèl (e-mail) sa a.

  Merci à tous les gens qui se sont abonnés dans la dernière semaine à l’infolettre TI CHÈZ BA ak Kay Fanm, où est partagée chaque dimanche soir une revue de presse sur la question des femmes et de leurs droits, avec une emphase sur Haïti. Nous sommes toujours heureux de recevoir vos commentaires, n’hésitez pas à répondre à ce e-mail.

 • TI CHÈZ BA ak Kay Fanm – Edisyon #1

  Byenvini nan edisyon #1 enfolèt TI CHÈZ BA ak Kay Fanm kote nou pataje chak dimanch aprèmidi yon ti retou sou aktyalite ki konsènen fanm yo ak dwa yo, sitou sa ki gen arevewa ak Ayiti.

  Bienvenue dans l’édition #1 de l’infolettre TI CHÈZ BA ak Kay Fanm où est partagée chaque dimanche soir une revue de presse sur la question des femmes et de leurs droits, avec une emphase sur Haïti.

 • TI CHÈZ BA ak Kay Fanm – Edisyon #0

  Byenvini nan edisyon zero (avan lansman) nouvèl enfolèt AKTYALITE FANM pa Kay Fanm kote nou pral pataje yon ti retou sou aktyalite ki konsènen fanm yo ak dwa yo, sitou sa ki gen arevewa ak Ayiti. Enfolèt sa a pral rive jwenn nou chak dimanch aprèmidi.

  Bienvenue à l’édition zéro (pré-lancement) de la nouvelle infolettre de KAY FANM (« Maison des femmes ») où sera partagée chaque semaine une mini revue de presse sur la question des femmes et de leurs droits, avec une emphase sur Haïti. Vous recevrez cette infolettre chaque dimanche soir.

  Ki kote pou swiv KAY FANM? | Où suivre KAY FANM ?