8 mars : Levez-vous pour les droits des femmes

La tradition de commémorer le 8 mars, Journée internationale pour les droits des femmes, a été instaurée par les militantes féministes en 1910 et a été adoptée par les Nations unies en 1977.

8 mas, se pa fèt chak grenn moun ki se fi

Se yon dat pou :

  • Komemore batay kolektif fanm yo nan lemond pou chanje sò sosyete a rezève pou yo kòm fanm (kondisyon fanm).
  • Manifeste solidarite ak lit fanm nan.
  • Reflechi : Sou sitiyasyon fanm ak tifi ap konfwonte akòz sèks yo ; Sou batay pou fè rekònèt epi respekte dwa fanm ak tifi ; Sou kouman lit la ap vanse, sou blokaj li rankontre.

8 mars, un moment pour exprimer la solidarité avec la lutte des femmes

Un moment privilégié pour :

  • Les organisations de défense des droits des femmes de se concerter, de construire des alliances pour l’édification d’une société plus égalitaire.
  • Les hommes progressistes d’exprimer leur refus de la domination masculine, de la masculinité toxique.

8 mars, un moment pour…

  • Réaffirmer la nécessité de l’égalité concrète entre les femmes et les hommes pour une société ancrée dans la justice sociale.
  • S’approprier de la devise : Liberté, égalité, solidarité.

8 mas, se yon okazyon pou raple dwa fanm se dwa moun

Fanm se moun, tout dwa moun konsène fanm san paspouki.

8 mas, se yon lòt okazyon pou derefize…

  • Diskriminasyon sou fanm (mete fanm sou kote paske yo se fi).
  • Vyolans seksis ak seksyèl sou fanm.
  • Rapò debalanse ant gason ak fanm.

beenhere

Ligne d’urgence Kay Fanm : *322

Nan okazyon 8 mas 2021, Jounen entènasyonal Dwa Fanm, KAY FANM kontan anonse nouvo nimewo ijans twa chif dpou abone Digicel yo : *322.
Nouvo nimewo ijans sa a ap pemèt fanm ak tifi ki viktim vyolans, oubyen yon pwòch yo, kontakte rapid rapid yon entèvenant espesyalize ki gen fòmasyon pou ede l.