1996-2021 – 25 lane Jounen Nasyonal Mouvman Fanm Ayisyèn

Sous l’instigation des féministes haïtiennes, la Convention Interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence faite aux femmes (dite Convention Belém do Pará) a été signée par l’Etat en 1996. La date du 3 avril avait été proposée par les féministes pour la ratification par le Parlement. A cette occasion, les militantes ont été reçues par l’assemblée nationale et elles ont donné lecture d’une déclaration dans laquelle le 3 avril a été proclamé « Journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes », en mémoire de la journée historique du 3 avril 1986.

Deklarasyon ki te li nan Lachanm (pa Yolette Jeanty, Kay Fanm), nan seyans kote palmantè ak palmantèz yo te resevwa delegasyon fanm yo nan jou 3 avril 1996:

Deklarasyon fanm ayisyèn pou 3 avril 1996

7 fevriye 1986, diktati Jean-Claude (Janklod) Duvalier (Divalye) a vole gagè. Toupatou nan peyi a, popilasyon yo ap pran lapawòl pou di sou ki ray yo ta renmen peyi a mache. Si fanm yo te patisipe nan tout mouvman sila yo, pawòl espesyal pa yo, pawòl fanm yo, pa t ka parèt kòmsadwa. 3 avril 1986, nan divès vil pwovens ak nan Pòtoprens, fanm yo te pran lari pou rekòmanse fè tande vwa yo apre baboukèt 30 lane diktati Duvalier (Divalye) a. Espesyalman, nan Pòtoprens, plis pase 30 mil fanm te desann nan lari pou di:

Lire la suite