Kowonaviris : Mèt kò, veye kò !

Prekosyon pa kapon !

Kowona kontinye ap sikile toupatou nan lemond epi l ap fè anpil dega. Kowona la tou ann Ayiti. Li te kòmanse piti, men l ap louvri zèl li. Ann kontinye pwoteje tèt nou ak moun ki nan viwonn nou. Pa neglije lave men nou ak savon tanzantan. 

Lire la suite