Ti rale sou dat senbolik pou mouvman fanm nan

Des groupes affiliés à Kay Fanm et au Rezo Fanm Salagnak dans la région des Nippes ont tenu une journée d’information sur les droits des femmes à l’occasion des activités du 8 mars au 3 avril 2021. Des femmes et leaders de quelques dizaines organisations se sont réunies pour discuter entre autres de l’importance de certaines dates symboliques pour le mouvement des femmes en Haïti (en créole).

Gen divès dat ki enpòtan pou mouvan fanm nan. Pami yo, genyen 5 dat sila yo :

8 mas : Jounen entènasyonal dwa fanm
3 avril : Jounen nasyonal mouvman fanm ayisyèn
Dènye dimanch mwa me : Fèt manman
25 novanm : Jounen entènasyonal kont vyolans sou fanm
10 desanm : Jounen entènasyonal dwa moun

Des groupes affiliés à Kay Fanm et au Rezo Fanm Salagnak dans la région des Nippes ont tenu une journée d’information sur les droits des femmes à Miragoâne dans le cadre des activités du 8 mars au 3 avril 2021.

Dat 8 mas la : Jounen entènasyonal dwa fanm

Kote dat 8 mas la soti.

Se nan lane 1910 gwoup fanm ki nan politik epi k ap defann dwa fanm te tabli sou dat 8 mas la kòm « Jounen entènasyonal dwa fanm ». Kidonk, sa fè 111 lane depi fanm òganize ap selebre dat 8 mas la.

An 1975, Nasyonzini vin rekonèt ofisyèlman dat 8 mas la. Kidonk, 60 lane apre mouvman fanm nan te fin tabli dat la.

Sans dat 8 mas la 8 mas, se pa fèt chak grenn moun ki se fi.

Anvan, yo te konn pale de “Jounen entènasyonal fanm”. Pou mete koze a klè, yo vini rele li “Jounen entènasyonal dwa fanm”.

Premye me, yo pa di tout moun k ap travay “bòn fèt”. Se menm jan pou 8 mas. Se pa anivèsè chak grenn fanm. Se pa yon zafè ba yo flè oswa kado.

8 mas, se yon jounen mobilizasyon pou defann kòz fanm. 8 mas, se yon dat pou selebre batay kolektif fanm yo ap mennen nan lemond pou chanje sò sosyete a rezève pou yo kòm fi (kondisyon fanm). Se lokazyon pou chita pale sou batay fanm ap mennen pou fè rekonèt epi respekte dwa yo, kòm moun, kòm sitwayèn.

Se yon moman pou reflechi sou move sitiyasyon fanm ak tifi ap konfwonte nan sosyete a, paske yo se moun ki gen sèks fi. Se yon moman pou gade kouman lit fanm yo ap vanse. Se yon moman pou reafime angajman pou defann kòz fanm nan, pou fè batay la vanse. Se lokazyon pou manifeste solidarite ak lit fanm yo.

8 mas, se yon okazyon pou raple dwa fanm, se dwa moun. Fanm se moun. Tout dwa moun konsène fanm, san paspouki. Dominasyon sou fanm mennen diskriminasyon (mete moun sou kote) ak vyolans sou fanm. Toutotan gen baryè sou wout emansipasyon fanm, l ap nesesè pou nou kontinye raple fanm gen dwa, fanm ak gason dwe egalego.

Mesaj Kay Fanm ak Rezo fanm Salagnak pou 8 mas la Kay Fanm ak Rezo fanm Salagnak ap ankouraje tout fanm, tout jènfi rantre nan wonn, vini mete men, pou nou sa rive derasinen sistèm dominasyon (patriyaka) k ap pase dwa fanm ak tifi anba pye.

Lit fanm nan, se pou rive tabli plis jistis sosyal. Kidonk, pou rive jwenn bon kondisyon lavi, pou dwa moun respekte tout bon, pou fanm benefisye tout opòtinite, pou fanm viv san sibi vyolans, pou fanm patisipe kòmsadwa.

Mesaj Kay Fanm ak Rezo fanm Salagnak pou 8 mas ak 3 avril 2021 la

Kay Fanm ak Rezo fanm Salagnak ap ankouraje tout fanm, tout jènfi rantre nan wonn, vini mete men, pou nou sa rive derasinen sistèm dominasyon (patriyaka) k ap pase dwa fanm ak tifi anba pye.

Lit fanm nan, se pou rive tabli plis jistis sosyal. Kidonk, pou rive jwenn bon kondisyon lavi, pou dwa moun respekte tout bon, pou fanm benefisye tout opòtinite, pou fanm viv san sibi vyolans, pou fanm patisipe kòmsadwa.

Hélène Pierre Louis et Adrienne Samedi du Rezo Fanm Salagnak la semaine dernière à l’occasion de la journée d’information sur les droits des femmes à Miragoâne dans le cadre des activités du 8 mars au 3 avril 2021.

Dat 3 avril la : Jounen nasyonal mouvman fanm ayisyèn

Se 3 avril 1996 òganizasyon k ap defann dwa fanm yo te pwoklame 3 avril kòm « Jounen nasyonal mouvman fanm ayisyèn ». Sa te fèt nan kad mobilizasyon pou fè palman an ratifye Konvansyon Belèm Do Para kont vyolans sou fanm.

Jounen jodi a, Ayiti se sèl peyi ki gen yon dat nasyonal. Dat la tabli an memwa 3 avril 1986 kote, nan divès zòn nan peyi a, fanm yo te òganize kokenn manifestasyon pou revandike dwa yo.

Nan manifestasyon 3 avril 1986 la, fanm yo t ap reklame dwa yo. Apre rejim Divalye a tonbe, kat la pa ka rebat san patisipasyon fanm yo. Kat la pa ka rebat san pran an konsiderasyon revandikasyon fanm yo.

Fèt manman

Preske tout kote, se nan mwa me yo fete manman yo, men se pa nan men dat la. Ann Ayiti, fèt manman se denyè dimanch mwa me a. Manman yo merite onore pou kokenn sèvis yo rann sosyete a.

Sèvis pote ak fè pitit. Si pa gen sa, pa gen moun. Sèvis okipe timoun. Pran swen yo, kenbe yo an vi ak an sante, pwoteje yo, edike yo. Si pa gen sa, pa gen sitwayèn ak sitwayen pou sèvi peyi a. Souvan se pou kont yo fanm yo ap pote chay responsablite okipe timoun yo, paske gen anpil papa ki pa pran responsablite yo.

Menm lè yon fanm pa anfante, li ranpli wòl manman paske l ap okipe timoun ki nan kòd fanmi li.

Des femmes et leaders de dizaines d’organisations affiliés à Kay Fanm et au Rezo Fanm Salagnak se sont réunies la semaine dernièrsour discuter entre autres de l’importance de certaines dates symboliques pour le mouvement des femmes en Haïti.

Dat 25 novanm nan : Jounen entènasyonal kont vyolans sou fanm

Se an 1981 òganizasyon k ap defann dwa fanm yo te chwazi dat 25 novanm nan. Dat la te chwazi pou rann omaj ak 3 militant dominikèn diktati Twouyilo a te ansasinen medma yo ak anplil vyolans, nan dat 25 novanm 1960 la. Se 3 sè ki soti nan fanmi Mirabal : Patriya, Minèva ak Marya-Tereza.

Ann Ayiti, se depi 1987 dat 25 novanm nan ap komemore. Se an 1999 Nasyonzini vin rekonèt dat 25 novanm nan. Kidonk, 18 lane apre mouvman fanm nan.

Dat 10 desanm : Jounen entènasyonal dwa moun

10 desanm 1948, Nasyonzini adopte « Deklarasyon inivèsèl dwa moun « ki tabli sou prensip ki konsène tout kalite dwa moun genyen. Ayiti se manm fondatè Nasyonzini. Li te patispe nan prepare Deklarasyon an, epi te di wi pou adopte li.

Lè òganizasyon k ap defann dwa fanm yo chwazi make dat sa a, se yon fason pou klewonnen dwa fanm se dwa moun. Egal tout dwa moun konsène fanm, san paspouki.