#SaGadeNou : 16 jou kont vyolans sou fanm ak tifi

Kanpay 2021 pa KAY FANM kont vyolans sou fanm ak tifi sòti 25 novanm, Jounen entènasyonal kont vyolans sou fanm ak tifi, pou rive 10 desanm, Jounen entènasyonal dwa moun.

Si ou menm oubyen yon pwoch ou viktikm vyolans, kontakte nou nan *322 (Digicel), +509 40423819 (Natcom) oubyen +509 34337832 (WhatsApp).

#16jou #CelaNousConcerne #SaGadeNou #KwapeVyolans #KayFanmAvèW

[FRANÇAIS]

Konsey #1 – Soutni vaktim la

25 novanm 2021

Konsey #2 – Koute l san prejije

26 novanm 2021

Konsey #3 – Respekte kadans li

27 novanm 2021

Konsey #4 – Pa blame li

28 novanm 2021