Kodinasyon pou refonde nazyon an (kore n)

NÒT POU LAPRÈS

PÈP AYISYEN, KALE JEN N, MOBILIZE POU DENONSE NOUVO ALYANS KOLON/KONZE KAP PARE POU RANPLASE REJIM MINISTA/INIKITE A

Echèk maskarad eleksyon 28 Novanm yo demaske nèt ale politik swadizan kominote entènasyonal la an Ayiti nan je toutmoun ki te vle kontinye kwè yo te la pou vin ede pèp Ayisyen konstwi demokrasi.

Katastwòf 12 janvye ak epidemi kolera  te deja montre  prezans  yo nan peyi a pa regle anyen an favè pèp la. Okontrè se kalamite sou kalamite k ap fwape peyi a pandan y ap gagote plizyè milya dola.  Nou louvri vant peyi a bay nouvo kolon pou vin pase diyite nou anba pye. Nou kraze tout sistèm defans nou jiskaske maladi ki pat ka frape n jwenn fason pou atake n. Ki debon trayizon sa a pote pou nou? Kisa nou pat ka fè, prezans entènasyonal la pèmèt nou reyalize? Chak jou pi plis, se nan labou imilyasyon,

katastwòf ak maladi n ap anfonse. Yo di yo pote demokrasi, ki pwogrè demokrasi fè pandan tout tan yo la a?

Rejim MINISTA/INIKITE a  demaske, jodi a.  Maskarad   28    Novanm    yo ak    konplotay   anba   tab  y ap manniganse pou foure yon fòmil  politik pakoti lonje ba nou, se yon lòt prèv derespektans ak echèk kominote entènasyonal la. Y ap manniganse yon lòt alyans KOLON/KONZE pou foure nan gagann nou.  Devan magouy kominote entènasyonal la pou ba nou yon prezidan popetwèl, fèb, san diyite ki ka tounen yon maryonèt nan men l, KOREN  di : Pèp Ayisyen an, pap asepte ankenn fòmil separe gato anba tab pou voye maryonèt ki fin trayi pawòl yo, nan swadizan 2e tou.  Li pap kontinye lage peyi a bay yon ti klik politisyen ti koulout k ap pran lòd nan men nouvo kolon, pou fè l kontinye trayi rèv zansèt yo, enpi degrenngole nan yon abim san fen.

Se pat eleksyon prezidan sèlman ki t ap fèt 28 Novanm; se pa kandida prezidan sèlman ki te genyen.  Magouy ak briganday ki fèt yo pase anba pye dwa tout moun, dwa tout sitwayen ak tout kandida.  Tout fòmil konpwomi ekzije omwen pou diskalifye pati ak kandida ki te fè eleksyon yo tounen yon briganday.

KORE N mande tou pou revoke manda KEP sa a epi jije reskonsab yo nan tout nivo leta a, ki gaspiye lajan peyi a, avili nasyon an, vyole dwa sitwayen yo epi lakoz plizye pitit pèp la andomaje osnon pèdi lavi yo.

KOREN ap fini poul di : alawonte pou se ta yon moun ki fin trayi pawòl li an piblik, nou ta pran pou prezidan peyi a? Ki konfyans nou ka fè moun konsa pou defann enterè nasyon an? N ap mande tout sila yo ki gen yon ti kras diyite toujou pou konprann fòmil avili yon moun anvan yo bal reskonsablite peyi a se yon demach pou avili nasyon an, pou febli l, pou ka kontwole l pi byen. Nan alyans

KOLON/KONZE a, zòt bezwen yon popetwèl san prestij pouka pase diyite nou anba pye pi fasil.

KOREN lanse yon apèl bay tout kouch nan popilasyon an pou kontinye mobilize pou konplo sa a pa pase. Pou nou jwenn yon antant nasyonal pou leve defi a nan respè, solidarite, ak diyite.

POU YON PÈP LIB NAN YOU PEYI GRANMOUN!

Pòtoprens, jou ki 30 novanm 2010 lan

Rudolph Prudent, Pòt Pawòl

Kolektif Solidarite, Idantite ak Libète (KSIL) – Kay Fanm / Inisyativ òganizasyon rejyonal nan depatman Nò, Nòdès, Nòdwès, Sant, Lwès, Sidès, Sid, Nip, Grandans, Latibonit