Ginoue Mondesir: Lajistis dwe aji!

Kòdinasyon Nasyonal k ap plede kòz fanm lan – KONAP, salye memwa Ginoue Mondesir ki mouri, 24 desanm 2005, anba zak vyolans mari li, Valdo Jean.  KONAP, yon lòt fwa ankò, salye epi pote solidarite li bay manman ak papa Ginoue Mondesir, Pitit gason li, ki jodia ap grandi san lanmou ak san prezans manman li; sè ak frè, tout lòt manm fanmi Ginoue Mondesir.  KONAP salye, tout zanmi, kolaboratèz ak kolaboratè Ginoue, tout moun, lanmò sa a plonje nan dèy ak soufrans.  Nou konnen nan ki kalte soufrans zak sansinay brital Valdo Jean fè sou Ginoue Mondesir mete fanmi an, depi plis pase 2 lane edmi.  Nou konnen kalite vid, lanmò Ginoue kite nan mitan fanmi ak zanmi li.  Nou pakab ranplase yon moun ki mouri.  Men lè nou pèdi pitit nou, yon moun pwòch nou, nan kondisyon Valdo Jean te ansasinen Ginoue Mondesir a, lajistis se mwayen ki pi sèten, pou pèmèt nou kenbe memwa li vivan nan diyite ; Valè yon vi, pa gen pri.