Bòn fèt ak tout fanm k ap jwe wòl manman !

Manman…

Se fanm ki fè pitit.
Se fanm ki adopte timoun.
Se fanm ki pa anfante, men ki gen timoun sou kont yo y ap okipe.
Se tout fanm ki ranmase responsabilite pran swen timoun, elve yo pou demen yo.

Mèsi medam pou tout sèvis n ap bay gratis kòm manman.

Fèt manman, se okazyon pou

  • Konprann enpòtans wòl manman jwenan fanmi yo, pou benefis tout sosyete a nèt.
    Atire atansyon sou chay travay ak traka ki genyen nan plede okipe moun, okipe kay.
  • Louvri je sou nesesite pou mete men, dekwa pou travay kay la pa lage sou do manman.
  • Pran konsyans manman se moun, kidonk yo bezwen repo, detant, tan pou tèt pa yo.
  • Reyalize manman se sitwayèn, se fanm ki gen dwa tou.
    Desitire vyolans sou fanm. Tifi ak jènfi jodi, se ka manman demen.

Source : Extrait du texte de Coline Cardi, Lorraine Odier, Michela Villani et Anne-Sophie Vozari dans Genre, sexualité et société

Bòn fèt ak tout fanm k ap jwe wòl manman!

Yon ti chante pou manman yo:
Nou se fanm tout bon
Nou se manman pitit
Nou fè latè donnen
Nou fè solèy leve
Pa gen mal nan sa ! Pa gen mal nan sa ! Pa gen mal nan sa !

beenhere

Ligne d’urgence Kay Fanm : *322

Nouvo nimewo ijans sa a ap pemèt fanm ak tifi ki viktim vyolans, oubyen yon pwòch yo, kontakte rapid rapid yon entèvenant espesyalize ki gen fòmasyon pou ede l.