Cérémonie du 25 novembre 2020

Deklarasyon òganizasyon feminis yo nan okazyon 25 novanm – Jounen entènasyonal kont vyolans sou fanm

FRANÇAIS | Déclaration des organisations féministes à l’occasion du 25 novembre – Journée internationale de lutte contre les violences envers les femmes

Pòtoprens, Ayiti

Divès òganizasyon feminis nan Pòtoprens chwazi ane sa a pou yo komemore ansanm dat 25 novanm nan sou tèm feminisid la. Demach sila fèt nan lide pou fè konprann enterè kòz n ap defann nan genyen pou sosyete a. Se nan lide pou reafime dwa fondalnatal nou genyen pou viv epi pou diyite nou respekte. Se nan lide pou redi nou derefize karebare zafè krim ak ensekirite k ap fè sosyete nou an pèdi sou imanite li. 

Lire la suite