Denonse agresè yo, kèlkanswa pozisyon yo nan sosyete a!

FRANÇAIS | Nommer les agresseurs quelle que soit leur position!
ENGLISH | Name the aggressors whatever their position!

Lit feminis yo pèmèt leve vwal sou koze vyolans sou fanm nan. Pou eseye mete baboukèt, atak pa sispann fèt sou òganizasyon feminis k ap defann kòz la, epi sou fanm ki oze denonse zak vyolans yo sibi. Atak sa yo patikilyèman fewòs lè denonsyasyon yo konsène yon nèg ki nan pozisyon pouvwa.

Lire la suite